Matteus 12:30

Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   μὴ   ὢν   μετ᾽   ἐμοῦ   κατ᾽   ἐμοῦ   ἐστιν,   καὶ   ὁ   μὴ   συνάγων   μετ᾽   ἐμοῦ   σκορπίζει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1510 ὢν är being V-PAP-NSM
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina Me S-1SGSN
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i against PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina Me S-1SGSN
G1510 ἐστιν, är is, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4863 συνάγων sammankomst gathering V-PAP-NSM
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina Me S-1SGSN
G4650 σκορπίζει. skingra, strö ut scatters. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.