Matteus 12:29

Hur kan någon gå in och plundra en stark man på hans ägodelar om han inte först binder honom? Sedan kan han plundra hans hus.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἢ   πῶς   δύναταί   τις   εἰσελθεῖν   εἰς   τὴν   οἰκίαν   τοῦ   ἰσχυροῦ   καὶ   τὰ   σκεύη   αὐτοῦ   ἁρπάσαι,   ἐὰν   μὴ   πρῶτον   δήσῃ   τὸν   ἰσχυρόν;   καὶ   τότε   τὴν   οἰκίαν   αὐτοῦ   διαρπάσει.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G4459 πῶς hur how PRT-I
G1410 δύναταί är tillgänglig is able V-PNI-3S
G5100 τις någon anyone X-NSM
G1525 εἰσελθεῖν komma to enter V-2AAN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3614 οἰκίαν hus, hem, hushåll, från huset house N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2478 ἰσχυροῦ mäktig, stark, stark man, stormig, kraftfull, tapper strong [man] A-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G4632 σκεύη kärl, vara, ägodel, redskap goods N-APN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G0726 ἁρπάσαι, förtrycka, plundra, röva to plunder, V-AAN
G1437 ἐὰν om only COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen unless PRT-N
G4413 πρῶτον först, främst first A-ASN
G1210 δήσῃ binda he shall bind V-AAS-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2478 ἰσχυρόν; mäktig, stark, stark man, stormig, kraftfull, tapper strong [man]? A-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G5119 τότε då, vid den tiden then ADV
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3614 οἰκίαν hus, hem, hushåll, från huset house N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1283 διαρπάσει.¶ plundra, beröva he will rob. V-FAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.