Matteus 12:26

Om nu Satan driver ut Satan så har han kommit i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   εἰ   ὁ   σατανᾶς   τὸν   σατανᾶν   ἐκβάλλει,   ἐφ᾽   ἑαυτὸν   ἐμερίσθη·   πῶς   οὖν   σταθήσεται   ἡ   βασιλεία   αὐτοῦ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G3588 denna, denne T-NSM
G4567 σατανᾶς Satan Satan, N-NSM-T
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G4567 σατανᾶν Satan Satan N-ASM-T
G1544 ἐκβάλλει, ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut casts out, V-PAI-3S
G1909 ἐφ᾽ på, i, till against PREP
G1438 ἑαυτὸν sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras himself F-3ASM
G3307 ἐμερίσθη· splittra, tilldela he is divided. V-API-3S
G4459 πῶς hur How PRT-I
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G2476 σταθήσεται stå, ställa, bli avgjort, stå still will stand V-FPI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G0846 αὐτοῦ; honom, dem, henne, den, det of him? P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.