Matteus 12:25

Men Jesus förstod deras tankar och sade till dem: "Ett rike som är splittrat (på grund av inre stridigheter) blir ödelagt, och ingen stad eller hus (familj) som är i strid med sig själv kan bestå.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἰδὼς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   τὰς   ἐνθυμήσεις   αὐτῶν   εἶπεν   αὐτοῖς·   πᾶσα   βασιλεία   μερισθεῖσα   καθ᾽   ἑαυτῆς   ἐρημοῦται,   καὶ   πᾶσα   πόλις   ἢ   οἰκία   μερισθεῖσα   καθ᾽   ἑαυτῆς   οὐ   σταθήσεται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 Εἰδὼς redan vet already knowing V-RAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G1761 ἐνθυμήσεις tankar, fantasi thoughts N-APF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3956 πᾶσα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Every A-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3307 μερισθεῖσα splittra, tilldela having been divided V-APP-NSF
G2596 καθ᾽ enligt, mot, i against PREP
G1438 ἑαυτῆς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras itself F-3GSF
G2049 ἐρημοῦται, förs till ödeläggelse, is brought to desolation, V-PPI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πᾶσα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-NSF
G4172 πόλις stad city N-NSF
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G3614 οἰκία hus, hem, hushåll, från huset house N-NSF
G3307 μερισθεῖσα splittra, tilldela having been divided V-APP-NSF
G2596 καθ᾽ enligt, mot, i against PREP
G1438 ἑαυτῆς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras itself F-3GSF
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2476 σταθήσεται. stå, ställa, bli avgjort, stå still will stand. V-FPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.