Matteus 12:23

Allt folket (folkskarorna, vanligt folk) blev utom sig av häpnad och sade: "Kan inte detta vara Davids son?" [Den Frälsare och Messias som de väntade på.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐξίσταντο   πάντες   οἱ   ὄχλοι   καὶ   ἔλεγον·   μήτι   οὗτός   ἐστιν   ὁ   υἱὸς   Δαυίδ;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1839 ἐξίσταντο bli utom sig av förundran were amazed V-IMI-3P
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3793 ὄχλοι människor, skara, folkskara crowds, N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 ἔλεγον· sa, säga, tala, kalla were saying, V-IAI-3P
G3385 μήτι kanske not any PRT-N
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G1138 Δαυίδ;¶ David of David? N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.