Matteus 12:22

[Efter en tur i Galileen är Jesus nu troligen tillbaka i sin hemstad Kapernaum. Människor strömmar till Petrus hus där Jesus bodde.]

Sedan förde man en demoniserad man till honom. Mannen var blind och stum och Jesus botade honom så att han kunde både tala och se.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   προσηνέχθη   αὐτῷ   δαιμονιζόμενος   τυφλὸς   καὶ   κωφός,   καὶ   ἐθεράπευσεν   αὐτὸν   ὥστε   τὸν   τυφλὸν   καὶ   κωφὸν   καὶ   λαλεῖν   καὶ   βλέπειν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G4374 προσηνέχθη offra was brought V-API-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G1139 δαιμονιζόμενος [en] blir demoniserad, [one] being demonised, V-PNP-NSM
G5185 τυφλὸς blind blind A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2974 κωφός, stum, döv, dövstum mute, A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2323 ἐθεράπευσεν hela, bota, tillbe He healed V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G5620 ὥστε så att in order for CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5185 τυφλὸν blind blind A-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2974 κωφὸν stum, döv, dövstum mute [man] A-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2980 λαλεῖν tala, säga, predika, uttala to speak V-PAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0991 βλέπειν. se, ge akt på to see. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.