Matteus 12:18

Se, min tjänare som jag har utvalt,
    min älskade som jag har min glädje i (som är min själs behag).
Jag ska låta min Ande komma över honom,
    och han ska proklamera (förkunna) rätten (fälla en rättvis dom) till folken (alla etniska grupper).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἰδοὺ   ὁ   παῖς   μου   ὃν   ᾑρέτισα,   ὁ   ἀγαπητός   μου   εἰς   ὃν   εὐδόκησεν   ἡ   ψυχή   μου.   θήσω   τὸ   πνεῦμά   μου   ἐπ᾽   αὐτόν,   καὶ   κρίσιν   τοῖς   ἔθνεσιν   ἀπαγγελεῖ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2400 ἰδοὺ se Behold INJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3816 παῖς tjänare, pojke, flicka servant N-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G0140 ᾑρέτισα, utvalt I have chosen, V-AAI-1S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0027 ἀγαπητός älskad beloved A-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G2106 εὐδόκησεν ha sin glädje i, funnit behag i, behaga (besluta), has found delight V-AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G5590 ψυχή själ soul N-NSF
G1473 μου. jag, mig, min, mitt of Me. P-1GS
G5087 θήσω sätta, lägga I will put V-FAI-1S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4151 πνεῦμά Ande Spirit N-ASN
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2920 κρίσιν domstol, fördömelse justice N-ASF
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPN
G1484 ἔθνεσιν hedning, folk, Gentiles N-DPN
G0518 ἀπαγγελεῖ. underrätta, meddela, berätta He will proclaim. V-FAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.