Matteus 12:12

Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får! Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaterna."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

πόσῳ   οὖν   διαφέρει   ἄνθρωπος   προβάτου;   ὥστε   ἔξεστιν   τοῖς   σάββασιν   καλῶς   ποιεῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4214 πόσῳ hur mycket, hur stort How much Q-DSN
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1308 διαφέρει värda mycket mer, mer värd, bära, utbreda, sprida, skiljer sig från is more valuable V-PAI-3S
G0444 ἄνθρωπος människa a man N-NSM
G4263 προβάτου; får than a sheep! N-GSN
G5620 ὥστε så att Therefore CONJ
G1832 ἔξεστιν tillåtet, låt it is lawful V-PAI-3S
G3588 τοῖς denna, denne on the T-DPN
G4521 σάββασιν sabbatsdag Sabbaths N-DPN
G2573 καλῶς gott, god, skickligt good ADV
G4160 ποιεῖν.¶ göra to do. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.