Matteusevangeliet 11:9

Vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, och ännu mer än en profet (mer speciell, mer betydelsefull).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλὰ   τί   ἐξήλθατε   ἰδεῖν;   προφήτην;   ναὶ   λέγω   ὑμῖν·   καὶ   περισσότερον   προφήτου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλὰ men But CONJ
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G1831 ἐξήλθατε gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut did you go out, V-2AAI-2P
G1492 ἰδεῖν; veta, känna till, förstå, se, skåda, titta to see? V-2AAN
G4396 προφήτην; profet a prophet N-ASM
G3483 ναὶ ja, jo Yes, PRT
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and [one] CONJ
G4055 περισσότερον ännu mer more excellent A-ASM-C
G4396 προφήτου. profet than a prophet. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.