Matteusevangeliet 11:7

[Folket som hört Johannes fråga, se vers 2–3, kanske började ifrågasätta Johannes tjänst och allt han predikat, se Matt 3. Det kan ha föranlett att Jesus nu bekräftar Johannes profetiska tjänst och talar väl om honom.]

Medan de gick därifrån började Jesus tala till folket om Johannes:

"Vilken typ av högtidligt skådespel förväntade ni er att få se i öknen? Ett strå som vajar för vinden?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τούτων   δὲ   πορευομένων   ἤρξατο   ὁ   Ἰησοῦς   λέγειν   τοῖς   ὄχλοις   περὶ   Ἰωάννου·   τί   ἐξήλθατε   εἰς   τὴν   ἔρημον   θεάσασθαι;   κάλαμον   ὑπὸ   ἀνέμου   σαλευόμενον;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Τούτων detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de As these D-GPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4198 πορευομένων skulle iväg, were going away, V-PNP-GPM
G0757 ἤρξατο regera began V-ADI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3004 λέγειν säga, tala, kalla, nämna to speak V-PAN
G3588 τοῖς -, denna, denne to the T-DPM
G3793 ὄχλοις människor, skara, folkskara crowds N-DPM
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G2491 Ἰωάννου· Johannes John: N-GSM-P
G5101 τί vad, vilken, vem What I-ASN
G1831 ἐξήλθατε gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut went you out V-2AAI-2P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G2048 ἔρημον vildmark, ödemark, öken wilderness A-ASF
G2300 θεάσασθαι; se, skåda to see? V-ADN
G2563 κάλαμον strå, rör, penna A reed N-ASM
G5259 ὑπὸ av by [the] PREP
G0417 ἀνέμου vind, vindkast wind N-GSM
G4531 σαλευόμενον; skakad? shaken? V-PPP-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.