Matteusevangeliet 11:29

Ta på er mitt ok och lär [er] av mig [bli mina lärjungar], för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni (kommer ni att) finna vila (ro, vederkvickelse) för era själar [Jer 6:16],


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄρατε   τὸν   ζυγόν   μου   ἐφ᾽   ὑμᾶς   καὶ   μάθετε   ἀπ᾽   ἐμοῦ   ὅτι   πραΰς   εἰμι   καὶ   ταπεινὸς   τῇ   καρδίᾳ,   καὶ   εὑρήσετε   ἀνάπαυσιν   ταῖς   ψυχαῖς   ὑμῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0142 ἄρατε ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan do take V-AAM-2P
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G2218 ζυγόν ok yoke N-ASM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G1909 ἐφ᾽ på, i, till upon PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3129 μάθετε lära do learn V-2AAM-2P
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina Me, S-1SGSN
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G4239 πραΰς ödmjuk, mild gentle A-NSM
G1510 εἰμι är I am V-PAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5011 ταπεινὸς ödmjuk humble A-NSM
G3588 τῇ -, denna, denne T-DSF
G2588 καρδίᾳ, hjärta, brustet hjärta in heart, N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2147 εὑρήσετε finna, befinnas vara you will find V-FAI-2P
G0372 ἀνάπαυσιν ro, vila rest N-ASF
G3588 ταῖς -, denna, denne for T-DPF
G5590 ψυχαῖς själ souls N-DPF
G4771 ὑμῶν. du, ni, er of you. P-2GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.