Matteusevangeliet 11:25

[Som svar på det växande motståndet brister Jesus ut i bön att lärjungaskapet är det enda som släcker människans törst och längtan.] I den stunden började Jesus tala (svarade han) och sade:

"Jag tackar (prisar, bekänner öppet) dig, Fader, Herre över himmel och jord, eftersom du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som spädbarn (okunniga, hjälplösa, som inte kan tala än).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐν   ἐκείνῳ   τῷ   καιρῷ   ἀποκριθεὶς   ὁ   Ἰησοῦς   εἶπεν·   ἐξομολογοῦμαί   σοι,   πάτερ   κύριε   τοῦ   οὐρανοῦ   καὶ   τῆς   γῆς,   ὅτι   ἔκρυψας   ταῦτα   ἀπὸ   σοφῶν   καὶ   συνετῶν   καὶ   ἀπεκάλυψας   αὐτὰ   νηπίοις.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 Ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig At PREP
G1565 ἐκείνῳ den that [very] D-DSM
G3588 τῷ -, denna, denne T-DSM
G2540 καιρῷ tid, rätt tid, tillfälle time N-DSM
G0611 ἀποκριθεὶς svara answering, V-AOP-NSM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G1843 ἐξομολογοῦμαί Jag samtycker till fullo I fully consent V-PMI-1S
G4771 σοι, du, ni, er to You, P-2DS
G3962 πάτερ fader, far Father, N-VSM
G2962 κύριε Herren, herre Lord N-VSM
G3588 τοῦ -, denna, denne of the T-GSM
G3772 οὐρανοῦ himmel heaven N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς, jorden, land, marken, trakten earth, N-GSF
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2928 ἔκρυψας gömma, gömd dölja, dold You did hide V-2AAI-2S
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G4680 σοφῶν vis, klok wise A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4908 συνετῶν klok, vis, förståndig learned, A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0601 ἀπεκάλυψας uppenbara did reveal V-AAI-2S
G0846 αὐτὰ honom, dem, henne, den, det them P-APN
G3516 νηπίοις. barn, de små, barnslig to little children. A-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.