Matteusevangeliet 11:24

Men jag säger er: För Sodoms land ska det på domens dag bli lindrigare än för dig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πλὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   γῇ   Σοδόμων   ἀνεκτότερον   ἔσται   ἐν   ἡμέρᾳ   κρίσεως   ἢ   σοί.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4133 πλὴν men But CONJ
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you, P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1093 γῇ jorden, land, marken, trakten for [the] land N-DSF
G4670 Σοδόμων Sodom of Sodom N-GPN-L
G0414 ἀνεκτότερον drägligare, lindrigare more tolerable A-NSN-C
G1510 ἔσται är will it be V-FDI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig day N-DSF
G2920 κρίσεως domstol, fördömelse of judgment N-GSF
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller than CONJ
G4771 σοί.¶ du, ni, er for you. P-2DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.