Matteusevangeliet 11:20

Sedan började Jesus öppet gå till rätta med de [judiska] städer [som Korasin, Betsaida och Kapernaum i Galileen] där han hade utfört de flesta av sina många underverk, och förebrå dem att de inte hade omvänt sig:


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   ἤρξατο   ὀνειδίζειν   τὰς   πόλεις   ἐν   αἷς   ἐγένοντο   αἱ   πλεῖσται   δυνάμεις   αὐτοῦ   ὅτι   οὐ   μετενόησαν·¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G0757 ἤρξατο regera He began V-ADI-3S
G3679 ὀνειδίζειν gå till rätta med, smäda to denounce V-PAN
G3588 τὰς -, denna, denne the T-APF
G4172 πόλεις stad cities N-APF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3739 αἷς vem which R-DPF
G1096 ἐγένοντο vara, ske, bli, bli gjort, komma had taken place V-2ADI-3P
G3588 αἱ -, denna, denne the T-NPF
G4118 πλεῖσται majoriteten, de flesta most A-NPF-S
G1411 δυνάμεις makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning miracles N-NPF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3340 μετενόησαν·¶ omvända sig they repented. V-AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.