Matteusevangeliet 11:2

Nu när Johannes [Döparen] som satt i fängelse [troligen i fästningen Machaerus på östra sidan av Döda havet] hörde om alla de gärningar som den Smorde (Messias, Kristus) gjorde [helandena som beskrivs i kapitel 8-9], skickade han ett meddelande via sina lärjungar


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   Ἰωάννης   ἀκούσας   ἐν   τῷ   δεσμωτηρίῳ   τὰ   ἔργα   τοῦ   Χριστοῦ,   πέμψας   διὰ   τῶν   μαθητῶν   αὐτοῦ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2491 Ἰωάννης Johannes John, N-NSM-P
G0191 ἀκούσας höra, lyssna having heard V-AAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne the T-DSN
G1201 δεσμωτηρίῳ fängelse prison N-DSN
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G2041 ἔργα gärning, handling works N-APN
G3588 τοῦ -, denna, denne of the T-GSM
G5547 Χριστοῦ, den Smorde, Kristus Christ, N-GSM-T
G3992 πέμψας skicka having sent V-AAP-NSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPM
G3101 μαθητῶν lärjunge disciples N-GPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.