Matteusevangeliet 11:11

Jag säger er sanningen, bland alla dessa som har fötts av kvinnor [Job 14:1], har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen, ändå är den minste i himmelriket större än han. [En ny era med församlingens tidsålder är på väg att bryta fram. I Guds rike har nu den minste fått större privilegier än den store förelöparen Johannes Döparen.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   οὐκ   ἐγήγερται   ἐν   γεννητοῖς   γυναικῶν   μείζων   Ἰωάννου   τοῦ   βαπτιστοῦ·   ὁ   δὲ   μικρότερος   ἐν   τῇ   βασιλείᾳ   τῶν   οὐρανῶν   μείζων   αὐτοῦ   ἐστιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 Ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1453 ἐγήγερται har höjts has been raised V-RPI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among [those] PREP
G1084 γεννητοῖς är född born A-DPM
G1135 γυναικῶν kvinna, hustru of women N-GPF
G3173 μείζων stor, mäktig, viktig one greater A-NSM-C
G2491 Ἰωάννου Johannes than John N-GSM-P
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSM
G0910 βαπτιστοῦ· döparen Baptist. N-GSM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även Yet CONJ
G3398 μικρότερος de små, minst the least A-NSM-C
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G0932 βασιλείᾳ Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-DSF
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν himmel heavens, N-GPM
G3173 μείζων stor, mäktig, viktig greater A-NSM-C
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det than he P-GSM
G1510 ἐστιν. är is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.