Matteus 11:5

Blinda får sin syn,
lama går,
spetälska blir rena (friska),
döva hör,
döda uppstår,
och för de fattiga predikas de glada nyheterna.

[Referenser från Jes 29:17‑19; 35:3‑6; 61:1‑2. Uppmuntran kom från att se vad Jesus gjorde just då och från Profeterna som Johannes var väl förankrad i, se Joh 1:22‑23.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τυφλοὶ   ἀναβλέπουσιν,   καὶ   χωλοὶ   περιπατοῦσιν,   λεπροὶ   καθαρίζονται,   καὶ   κωφοὶ   ἀκούουσιν,   ἀκούουσιν,   νεκροὶ   ἐγείρονται,   καὶ   πτωχοὶ   εὐαγγελίζονται·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5185 τυφλοὶ blind Blind A-NPM
G0308 ἀναβλέπουσιν, får sin syn, såg upp receive sight, V-PAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5560 χωλοὶ lam lame A-NPM
G4043 περιπατοῦσιν, walk, V-PAI-3P
G3015 λεπροὶ spetälsk, leprasjuk lepers A-NPM
G2511 καθαρίζονται, är rengjorda, are cleansed, V-PPI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2974 κωφοὶ stum, döv, dövstum deaf A-NPM
G0191 ἀκούουσιν, höra, lyssna hear, V-PAI-3P
G0191 ἀκούουσιν, höra, lyssna hear, V-PAI-3P
G3498 νεκροὶ död dead A-NPM
G1453 ἐγείρονται, är uppfostrade, are raised, V-PPI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4434 πτωχοὶ fattig poor A-NPM
G2097 εὐαγγελίζονται· är evangeliserade. are gospelized. V-PPI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.