Matteus 11:27

Allt har anförtrotts (överlämnats) åt mig av min Fader. Ingen känner (har en full personlig erfarenhet av) Sonen, utom Fadern, och ingen känner (har en full personlig erfarenhet av) Fadern utom Sonen och den som Sonen beslutar (önskar) att uppenbara honom för.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Πάντα   μοι   παρεδόθη   ὑπὸ   τοῦ   πατρός   μου,   καὶ   οὐδεὶς   ἐπιγινώσκει   τὸν   υἱὸν   εἰ   μὴ   ὁ   πατήρ,   οὐδὲ   τὸν   πατέρα   τις   ἐπιγινώσκει   εἰ   μὴ   ὁ   υἱὸς   καὶ   ᾧ   ἐὰν   βούληται   ὁ   υἱὸς   ἀποκαλύψαι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 Πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter All things A-NPN
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to Me P-1DS
G3860 παρεδόθη överlämna was delivered V-API-3S
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3962 πατρός fader Father N-GSM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me. P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3762 οὐδεὶς ingen, inget no one A-NSM-N
G1921 ἐπιγινώσκει känna, förnimma, känna igen, veta knows V-PAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5207 υἱὸν son, ättling Son, N-ASM
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ, fader Father; N-NSM
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader Father N-ASM
G5100 τις någon anyone X-NSM
G1921 ἐπιγινώσκει känna, förnimma, känna igen, veta does know, V-PAI-3S
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son, N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3739 vem to whom R-DSM
G1437 ἐὰν om if COND
G1014 βούληται ska välja shall choose V-PNS-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G0601 ἀποκαλύψαι.¶ uppenbara to reveal [Him]. V-AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.