Matteus 11:26

Ja, Fader, för så var din goda vilja.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ναὶ   ὁ   πατήρ,   ὅτι   οὕτως   εὐδοκία   ἐγένετο   ἔμπροσθέν   σου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3483 ναὶ ja, jo Yes, PRT
G3588 denna, denne O T-VSM
G3962 πατήρ, fader Father, N-VSM
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus ADV
G2107 εὐδοκία goda viljans beslut, ha behag i, älska well-pleasing N-NSF
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma it was V-2ADI-3S
G1715 ἔμπροσθέν inför before PREP
G4771 σου.¶ du, ni, er You. P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.