Matteus 11:23

Och du, Kapernaum [Jesu hemstad], ska du upphöjas till himlen? Nej, du ska störtas ner till dödsriket (Hades). För om de kraftgärningar som har utförts i dig hade skett i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   σὺ   Καφαρναούμ,   μὴ   ἕως   τοῦ   οὐρανοῦ   ὑψωθήσῃ;   ἕως   ᾅδου   καταβήσῃ,   ὅτι   εἰ   ἐν   Σοδόμοις   ἐγενήθησαν   αἱ   δυνάμεις   αἱ   γενόμεναι   ἐν   σοί,   ἔμεινεν   ἂν   μέχρι   τῆς   σήμερον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4771 σὺ du, ni, er you, P-2NS
G2584 Καφαρναούμ, Kapernaum Capernaum, N-VSF-L
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen surely not PRT-N
G2193 ἕως till, förrän, to PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ himmel heaven N-GSM
G5312 ὑψωθήσῃ; upphöja will be exalted, V-FPI-2S
G2193 ἕως till, förrän, to PREP
G0086 ᾅδου helvete Hades N-GSM-L
G2597 καταβήσῃ, komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner will go down! V-FDI-2S
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4670 Σοδόμοις Sodom Sodom N-DPN-L
G1096 ἐγενήθησαν vara, ske, bli, bli gjort, komma happened V-2AOI-3P
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G1411 δυνάμεις kraft, kraftgärning, styrka, mirakel, kraft miracles N-NPF
G3588 αἱ denna, denne that T-NPF
G1096 γενόμεναι vara, ske, bli, bli gjort, komma were happening V-2ADP-NPF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4771 σοί, du, ni, er you, P-2DS
G3306 ἔμεινεν stanna, bo, it remained V-AAI-3S
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst then would PRT
G3360 μέχρι ända till, tills, till until PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G4594 σήμερον. idag day. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.