Matteus 11:22

Men jag säger er: För Tyros och Sidon ska det bli lindrigare på domens dag än för er.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

πλὴν   λέγω   ὑμῖν·   Τύρῳ   καὶ   Σιδῶνι   ἀνεκτότερον   ἔσται   ἐν   ἡμέρᾳ   κρίσεως   ἢ   ὑμῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4133 πλὴν men But CONJ
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G5184 Τύρῳ Tyros for Tyre N-DSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4605 Σιδῶνι Sidon Sidon N-DSF-L
G0414 ἀνεκτότερον drägligare, lindrigare more tolerable A-NSN-C
G1510 ἔσται är will it be V-FDI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig [the] day N-DSF
G2920 κρίσεως domstol, fördömelse of judgment N-GSF
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller than CONJ
G4771 ὑμῖν.¶ du, ni, er for you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.