Matteus 11:21

"Ve dig [uttryck för intensiv förtvivlan], Korasin!
    [Judisk stad på västra sidan om Galileiska sjön.]
Ve dig, Betsaida!
    [Judisk stad längs med den norra kusten av Galileiska sjön.]
För om de kraftgärningar (mirakler, mäktiga under) som har gjorts hos er hade blivit gjorda i Tyros och Sidon [två hedniska städer i Fenikien vid Medelhavet], skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὐαί   σοι   Χοραζίν,   οὐαί   σοι   Βηθσαϊδά,   ὅτι   εἰ   ἐν   Τύρῳ   καὶ   Σιδῶνι   ἐγένοντο   αἱ   δυνάμεις   αἱ   γενόμεναι   ἐν   ὑμῖν,   πάλαι   ἂν   ἐν   σάκκῳ   καὶ   σποδῷ   μετενόησαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3759 Οὐαί ve Woe INJ
G4771 σοι du, ni, er to you, P-2DS
G5523 Χοραζίν, Korasin Chorazin! N-VSF-L
G3759 οὐαί ve Woe INJ
G4771 σοι du, ni, er to you, P-2DS
G0966 Βηθσαϊδά, Betsaida Bethsaida! N-VSF-L
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G5184 Τύρῳ Tyros Tyre N-DSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4605 Σιδῶνι Sidon Sidon N-DSF-L
G1096 ἐγένοντο vara, ske, bli, bli gjort, komma had taken place V-2ADI-3P
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G1411 δυνάμεις kraft, kraftgärning, styrka, mirakel, kraft miracles N-NPF
G3588 αἱ denna, denne which T-NPF
G1096 γενόμεναι vara, ske, bli, bli gjort, komma having come to pass V-2ADP-NPF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4771 ὑμῖν, du, ni, er you, P-2DP
G3819 πάλαι för länge sen, forna tider, tidigare long ago ADV
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst then would PRT
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4526 σάκκῳ säck sackcloth N-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4700 σποδῷ aska ashes N-DSF
G3340 μετενόησαν. omvända sig they would have repented. V-AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.