Matteus 11:19

Människosonen kom,
    och han äter och dricker [det är bröllopsstämning, se vers 17], och då säger man:
        'Titta, vilken frossare och fyllerist (given åt vin), vän med tullindrivare
        [kända för att använda tvivelaktiga metoder och själva roffa åt sig]
    och syndare (de som aktivt lever i synd).'

Ändå har vishetens gärningar visat sig vara rättfärdiga."

[Jesus åt och umgicks visserligen med människor som inte hade gott anseende, se Matt 9:10‑13, men han var varken en frossare eller fyllerist. Dessa två ord används ofta i par i Bibeln, se 5 Mos 21:20; Ords 23:21.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἦλθεν   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   ἐσθίων   καὶ   πίνων,   καὶ   λέγουσιν·   ἰδοὺ   ἄνθρωπος   φάγος   καὶ   οἰνοπότης,   τελωνῶν   φίλος   καὶ   ἁμαρτωλῶν.   καὶ   ἐδικαιώθη   ἡ   σοφία   ἀπὸ   τῶν   ἔργων   αὐτῆς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2064 ἦλθεν komma, gå Came V-2AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa of Man N-GSM
G2068 ἐσθίων äter eating V-PAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4095 πίνων, dricka, drinking, V-PAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγουσιν· sa, säga, tala, kalla they say, V-PAI-3P
G2400 ἰδοὺ se Behold, INJ
G0444 ἄνθρωπος människa a man, N-NSM
G5314 φάγος frossare a glutton N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3630 οἰνοπότης, drinkare a drunkard, N-NSM
G5057 τελωνῶν tullindrivare, publikan, skatteindrivare of tax collectors N-GPM
G5384 φίλος vän a friend A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0268 ἁμαρτωλῶν. syndare, syndfull of sinners! A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också But CONJ
G1344 ἐδικαιώθη fått rätt, frias, förklaras rättfärdig is justified V-API-3S
G3588 denna, denne T-NSF
G4678 σοφία vishet wisdom N-NSF
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, by PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G2041 ἔργων gärning, handling deeds N-GPN
G0846 αὐτῆς.¶ honom, dem, henne, den, det of her. P-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.