Matteus 11:18

Johannes kom,
    och han varken äter eller dricker [med andra], och man säger:
        'Han är besatt.'


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἦλθεν   γὰρ   Ἰωάννης   μήτε   ἐσθίων   μήτε   πίνων,   καὶ   λέγουσιν·   δαιμόνιον   ἔχει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2064 ἦλθεν komma, gå Came V-2AAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G2491 Ἰωάννης Johannes John N-NSM-P
G3383 μήτε varken, eller neither CONJ-N
G2068 ἐσθίων äter eating V-PAP-NSM
G3383 μήτε varken, eller nor CONJ-N
G4095 πίνων, dricka, drinking, V-PAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγουσιν· sa, säga, tala, kalla they say, V-PAI-3P
G1140 δαιμόνιον demon A demon N-ASN
G2192 ἔχει. ha, vara, behöva he has! V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.