Matteus 11:17

'Vi har spelat flöjt för er [lekt bröllop],
    och ni har inte dansat.
Vi har sörjt [lekt begravning],
    och ni har inte jämrat er (slagit handen mot bröstet för att visa sorg).'

[En oandlig människa som inte hör, se vers 15, liknas vid ett omoget barn som vill att Gud ska dansa efter hennes pipa och rätta sig efter hennes nycker. Vers 16‑19 bildar ett kiastiskt mönster. Johannes mer asketiska framträdande liknas med en begravning. Jesu glädjefyllda evangelium liknas med ett bröllop med flöjt och dans, se Mark 2:18‑19.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   λέγουσιν·   ηὐλήσαμεν   ὑμῖν   καὶ   οὐκ   ὠρχήσασθε,¶   ἐθρηνήσαμεν   ὑμῖν   καὶ   οὐκ   ἐκόψασθε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγουσιν· sa, säga, tala, kalla saying: V-PAI-3P
G0832 ηὐλήσαμεν flöjt We piped V-AAI-1P
G4771 ὑμῖν du, ni, er for you, P-2DP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G3738 ὠρχήσασθε,¶ dansa you did dance; V-ADI-2P
G2354 ἐθρηνήσαμεν sorg, gråt we sang a dirge V-AAI-1P
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2875 ἐκόψασθε. sörja, jämra sig, skära ner you did wail. V-AMI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.