Matteus 11:16

Vad ska jag likna den här generationen med? De är som småbarn som sitter på torgen (samlingsplatserna) och ropar till sina kamrater:


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τίνι   δὲ   ὁμοιώσω   τὴν   γενεὰν   ταύτην;   ὁμοία   ἐστὶν   παιδίοις   καθημένοις   ἐν   ἐν   ἀγοραῖς   ἃ   προσφωνοῦντα   τοῖς   ἑτέροις   αὐτῶν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 Τίνι vad, vilken, vem To what I-DSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3666 ὁμοιώσω likna, bli lik will I compare V-FAI-1S
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1074 γενεὰν släktled, släkte generation N-ASF
G3778 ταύτην; detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this? D-ASF
G3664 ὁμοία likna Like A-NSF
G1510 ἐστὶν är it is V-PAI-3S
G3813 παιδίοις litet barn, ett barn i koltåldern, children N-DPN
G2521 καθημένοις Sammanträde sitting V-PNP-DPN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G0058 ἀγοραῖς marknad, marknadsplats markets, N-DPF
G3739 vem who R-NPN
G4377 προσφωνοῦντα ropar calling out V-PAP-NPN
G3588 τοῖς denna, denne T-DPN
G2087 ἑτέροις annan, den andre, annan sak, vissa to others, A-DPN
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.