Matteus 11:10

Det är om honom det står skrivet: 'Se, jag sänder ut min budbärare framför dig,
    han ska bereda vägen för dig.' [Mal 3:1]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτός   γάρ   ἐστιν   περὶ   οὗ   γέγραπται·   ἰδοὺ   ἐγὼ   ἀποστέλλω   τὸν   ἄγγελόν   μου   πρὸ   προσώπου   σου   ὃς   κατασκευάσει   τὴν   ὁδόν   σου   ἔμπροσθέν   σου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de For this D-NSM
G1063 γάρ för for CONJ
G1510 ἐστιν är is [he] V-PAI-3S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G3739 οὗ vem whom R-GSM
G1125 γέγραπται· det har skrivits: it has been written: V-RPI-3S
G2400 ἰδοὺ se Behold, INJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G0649 ἀποστέλλω skicka, skicka iväg, skicka ut send V-PAI-1S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0032 ἄγγελόν ängel, budbärare messenger N-ASM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G4253 πρὸ före before PREP
G4383 προσώπου ansikte [the] face N-GSN
G4771 σου du, ni, er of You, P-2GS
G3739 ὃς vem who R-NSM
G2680 κατασκευάσει bereda, bygga, inrätta will prepare V-FAI-3S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3598 ὁδόν väg, vid väg, resa way N-ASF
G4771 σου du, ni, er of You P-2GS
G1715 ἔμπροσθέν inför before PREP
G4771 σου.¶ du, ni, er You.’ P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.