Matteusevangeliet 10:39

Den som finner (tillfredsställer, skyddar) sitt liv (sin själ – gr. psuche) ska mista det, men den som mister sitt liv (sin själ) för min skull ska finna det [får ta del av Guds högre livskvalitet].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   εὑρὼν   τὴν   ψυχὴν   αὐτοῦ   ἀπολέσει   αὐτὴν   καὶ   ὁ   ἀπολέσας   τὴν   ψυχὴν   αὐτοῦ   ἕνεκεν   ἐμοῦ   εὑρήσει   αὐτήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588
denna, denne The [one]
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2147 εὑρὼν
finna, befinnas vara having found
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G3588 τὴν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G5590 ψυχὴν
själ life
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G0622 ἀπολέσει
gå under, bli dödad, vara förlorad will lose
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G0846 αὐτὴν
honom, dem, henne, den, det it;
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
P-ASF
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588
denna, denne the [one]
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G0622 ἀπολέσας
gå under, bli dödad, vara förlorad having lost
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AAP-NSM
G3588 τὴν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G5590 ψυχὴν
själ life
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G0846 αὐτοῦ
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G1752 ἕνεκεν
skull, av en orsak on account of
Preposition Preposition
PREP
G1700 ἐμοῦ
mig, min, mina Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Neutral första person Genitiv Singular Neutral
S-1SGSN
G2147 εὑρήσει
finna, befinnas vara will find
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G0846 αὐτήν.¶
honom, dem, henne, den, det it.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
P-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar