Matteusevangeliet 10:27

Det jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset, och det jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃ   λέγω   ὑμῖν   ἐν   τῇ   σκοτίᾳ   εἴπατε   ἐν   τῷ   φωτί,   καὶ   ὃ   εἰς   τὸ   οὖς   ἀκούετε   κηρύξατε   ἐπὶ   τῶν   δωμάτων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 vem What R-ASN
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I tell V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4653 σκοτίᾳ mörker darkness, N-DSF
G2036 εἴπατε säga, tala, bud do speak V-2AAM-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G5457 φωτί, ljus light; N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3739 vem what R-ASN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3775 οὖς öra ear N-ASN
G0191 ἀκούετε höra, lyssna you hear, V-PAI-2P
G2784 κηρύξατε predika, ropa ut, berätta do proclaim V-AAM-2P
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G1430 δωμάτων. tak housetops! N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.