Matteusevangeliet 10:23

När man förföljer er i den här staden, så fly till en annan. Jag säger er sanningen (sannerligen, amen): Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer.

[Den sista delen i detta uttalande kan syfta på att Jesus hinner ikapp lärjungarna (Matt 11:1), uppenbarelsen på berget då han visar sin härlighet (Matt 17:1–2) eller på Jesu andra tillkommelse (vers 15, 28, 32) – att det då fortfarande finns människor kvar i dessa byar och städer i Israel som inte har tagit emot Jesus som Messias och sin Frälsare. Eller någon annan händelse. Som ofta med det profetiska kan det finnas flera dimensioner och uppfyllelser; dels i närtid, men även i en mer avlägsen framtid.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὅταν   δὲ   διώκωσιν   ὑμᾶς   ἐν   τῇ   πόλει   ταύτῃ,   φεύγετε   εἰς   τὴν   ἑτέραν·   ἀμὴν   γὰρ   λέγω   ὑμῖν·   οὐ   μὴ   τελέσητε   τὰς   πόλεις   τοῦ   Ἰσραὴλ   ἕως   ἂν   ἔλθῃ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3752 Ὅταν när Whenever CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1377 διώκωσιν de kan förfölja they may persecute V-PAS-3P
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G4172 πόλει stad city N-DSF
G3778 ταύτῃ, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de one, D-DSF
G5343 φεύγετε fly do flee V-PAM-2P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν -, denna, denne T-ASF
G2087 ἑτέραν· annan, den andre, annan sak, vissa a different. A-ASF
G0281 ἀμὴν amen Amen INJ-HEB
G1063 γὰρ för for CONJ
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5055 τελέσητε avsluta, bli klar shall you have completed V-AAS-2P
G3588 τὰς -, denna, denne the T-APF
G4172 πόλεις stad cities N-APF
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2474 Ἰσραὴλ Israel of Israel N-GSM-L
G2193 ἕως till, förrän, until CONJ
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst when PRT
G2064 ἔλθῃ anlända, komma, gå may come V-2AAS-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου.¶ människa of Man. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.