Matteusevangeliet 10:22

Ni ska bli hatade av alla [människor från alla kategorier och samhällsklasser, även i nära relationer] på grund av mitt namn, men den som står fast (behåller fältet, står kvar med oförminskad tro) till slutet ska bli frälst (räddad, befriad, helad, trygg, bevarad).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἔσεσθε   μισούμενοι   ὑπὸ   πάντων   διὰ   τὸ   ὄνομά   μου·   ὁ   δὲ   ὑπομείνας   εἰς   τέλος,   οὗτος   σωθήσεται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1510 ἔσεσθε är you will be V-FDI-2P
G3404 μισούμενοι hatade hated V-PPP-NPM
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G3686 ὄνομά namn name N-ASN
G1473 μου· jag, mig, min, mitt of Me; P-1GS
G3588 -, denna, denne the [one] T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5278 ὑπομείνας stå fast, hålla ut having endured V-AAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G5056 τέλος, slutet [the] end, N-ASN
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de he D-NSM
G4982 σωθήσεται.¶ frälsa, hela will be saved. V-FPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.