Matteusevangeliet 10:21

En bror ska utlämna (förråda) sin [egen] bror till döden, och en far sitt [eget] barn (en familjemedlem). Barn ska resa sig upp mot sina föräldrar och döda dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Παραδώσει   δὲ   ἀδελφὸς   ἀδελφὸν   εἰς   θάνατον   καὶ   πατὴρ   τέκνον·   καὶ   ἐπαναστήσονται   τέκνα   ἐπὶ   γονεῖς   καὶ   θανατώσουσιν   αὐτούς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3860 Παραδώσει överlämna Will deliver up V-FAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0080 ἀδελφὸς bror, pl. bröder/syskon brother, N-NSM
G0080 ἀδελφὸν bror, pl. bröder/syskon brother N-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2288 θάνατον död death; N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3962 πατὴρ fader father, N-NSM
G5043 τέκνον· barn child. N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1881 ἐπαναστήσονται göra uppror will rise up V-FDI-3P
G5043 τέκνα barn children N-NPN
G1909 ἐπὶ på, i, till against PREP
G1118 γονεῖς föräldrar parents, N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2289 θανατώσουσιν utlämna till att dödas, döda, dödats will put to death V-FAI-3P
G0846 αὐτούς. honom, dem, henne, den, det them. P-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.