Matteusevangeliet 10:19

När de överlämnar (förråder) er, oroa er inte för vad ni ska säga och hur ni ska säga det. Det kommer att ges åt er just i den stunden,


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὅταν   δὲ   παραδῶσιν   ὑμᾶς,   μὴ   μεριμνήσητε   πῶς   ἢ   τί   λαλήσητε·   δοθήσεται   γὰρ   ὑμῖν   ἐν   ἐκείνῃ   τῇ   ὥρᾳ   τί   λαλήσητε·  

Textus Receptus (TR)

ὅταν   δὲ   παραδῶσιν   ὑμᾶς,   μὴ   μεριμνήσητε   πῶς   ἢ   τί   λαλήσητε·   δοθήσεται   γὰρ   ὑμῖν   ἐν   ἐκείνῃ   τῇ   ὥρᾳ   τί   λαλήσητε·  

Grundtextkommentarer

TR har 17 ord, NA har 19 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3752 ὅταν (hotan)
när When
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3860 παραδῶσιν (paradidomi)
överlämna they may deliver up
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. tredje person Plural
V-2AAS-3P
G4771 ὑμᾶς, (su)
du, ni, er you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G3309 μεριμνήσητε (merimnao)
bekymra sig may be anxious
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-AAS-2P
G4459 πῶς (pos)
hur how
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h... or
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
I-ASN
G2980 λαλήσητε· (laleo)
tala, säga, predika, uttala you may speak;
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-AAS-2P
G1325 δοθήσεται (didomi)
ge, få it will be given
VERB Verb
Futurum Passiv Indikativ Futurum Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FPI-3S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G1565 ἐκείνῃ (ekeinos)
den that [very]
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
D-DSF
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G5610 ὥρᾳ (hora)
timme, ögonblick hour
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
I-ASN
G2980 λαλήσητε· (laleo)
tala, säga, predika, uttala you may say.
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-AAS-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)