Matteusevangeliet 10:19

När de överlämnar (förråder) er, oroa er inte för vad ni ska säga och hur ni ska säga det. Det kommer att ges åt er just i den stunden,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅταν   δὲ   παραδῶσιν   ὑμᾶς,   μὴ   μεριμνήσητε   πῶς   ἢ   τί   λαλήσητε·   δοθήσεται   γὰρ   ὑμῖν   ἐν   ἐκείνῃ   τῇ   ὥρᾳ   τί   λαλήσητε·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3752 ὅταν när When CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3860 παραδῶσιν överlämna they may deliver up V-2AAS-3P
G4771 ὑμᾶς, du, ni, er you, P-2AP
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3309 μεριμνήσητε bekymra sig may be anxious V-AAS-2P
G4459 πῶς hur how PRT-I
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G2980 λαλήσητε· tala, säga, predika, uttala you may speak; V-AAS-2P
G1325 δοθήσεται ge, få it will be given V-FPI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1565 ἐκείνῃ den that [very] D-DSF
G3588 τῇ -, denna, denne T-DSF
G5610 ὥρᾳ timme, ögonblick hour N-DSF
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G2980 λαλήσητε· tala, säga, predika, uttala you may say. V-AAS-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.