Matteusevangeliet 10:13

Om huset är värdigt [vilket det var om de välkomnade de två apostlarna och deras budskap], ska den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt, ska er frid vända tillbaka till er.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐὰν   μὲν   ᾖ   ἡ   οἰκία   ἀξία,   ἐλθάτω   ἡ   εἰρήνη   ὑμῶν   ἐπ᾽   αὐτήν·   ἐὰν   δὲ   μὴ   ᾖ   ἀξία,   ἡ   εἰρήνη   ὑμῶν   πρὸς   ὑμᾶς   ἐπιστραφήτω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet, förvisso, i sanning indeed PRT
G1510 skall vara shall be V-PAS-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G3614 οἰκία hus, hem, hushåll, från huset house N-NSF
G0514 ἀξία, värdig, tillhör, överensstämmer med worthy, A-NSF
G2064 ἐλθάτω anlända, komma, gå should come V-2AAM-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G1515 εἰρήνη frid peace N-NSF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτήν· honom, dem, henne, den, det it; P-ASF
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1510 det ska vara it shall be V-PAS-3S
G0514 ἀξία, värdig, tillhör, överensstämmer med worthy, A-NSF
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G1515 εἰρήνη frid peace N-NSF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1994 ἐπιστραφήτω. vända, återvända, vända om, omvända sig, vända sig om, vända tillbaka should return. V-2APM-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.