Matteus 10:8

Bota sjuka (svaga, kraftlösa), väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner. Fritt har ni fått, fritt ska ni ge (ge som gåva, fritt, utan att begära någon betalning eller gentjänst för det ni själva har fått som gåva).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀσθενοῦντας   θεραπεύετε,   νεκροὺς   ἐγείρετε,   λεπροὺς   καθαρίζετε,   δαιμόνια   ἐκβάλλετε·   δωρεὰν   ἐλάβετε,   δωρεὰν   δότε.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0770 ἀσθενοῦντας vara svag, vara sjuk, [Those] ailing V-PAP-APM
G2323 θεραπεύετε, hela, bota, tillbe do heal, V-PAM-2P
G3498 νεκροὺς död dead A-APM
G1453 ἐγείρετε, vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka do raise, V-PAM-2P
G3015 λεπροὺς spetälsk, leprasjuk lepers A-APM
G2511 καθαρίζετε, ren, göra ren, bli ren, rena do cleanse, V-PAM-2P
G1140 δαιμόνια demon demons N-APN
G1544 ἐκβάλλετε· ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut do cast out; V-PAM-2P
G1432 δωρεὰν ge som gåva freely ADV
G2983 ἐλάβετε, få, ta you received, V-2AAI-2P
G1432 δωρεὰν ge som gåva freely ADV
G1325 δότε.¶ ge, få do give. V-2AAM-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.