Matteus 10:7

På er väg fram förkunna (proklamera) att himmelriket är nära.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Πορευόμενοι   δὲ   κηρύσσετε   λέγοντες   ὅτι   ἤγγικεν   ἡ   βασιλεία   τῶν   οὐρανῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4198 Πορευόμενοι Pågår Going on V-PNP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även also CONJ
G2784 κηρύσσετε predika, ropa ut, berätta do proclaim, V-PAM-2P
G3004 λέγοντες ordspråk saying V-PAP-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G1448 ἤγγικεν Har närmat sig Has drawn near V-RAI-3S
G3588 denna, denne The T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3772 οὐρανῶν. himmel heavens. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.