Matteus 10:5

[Den följande undervisningen som Jesus ger sina lärjungar, vers 5‑42, är det andra av de fem tal som Matteus återger.]

Jesus sände ut (gr. apostello) dessa tolv och befallde dem: "Gå inte in på hedningarnas vägar [område] eller in i någon samarisk stad.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τούτους   τοὺς   δώδεκα   ἀπέστειλεν   ὁ   Ἰησοῦς   παραγγείλας   αὐτοῖς   λέγων·   εἰς   ὁδὸν   ἐθνῶν   μὴ   ἀπέλθητε   καὶ   εἰς   πόλιν   Σαμαριτῶν   μὴ   εἰσέλθητε·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Τούτους detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These D-APM
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G1427 δώδεκα tolv twelve A-APM-NUI
G0649 ἀπέστειλεν skicka, skicka iväg, skicka ut sent forth V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G3853 παραγγείλας befalla having instructed V-AAP-NSM
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them, P-DPM
G3004 λέγων· ordspråk, saying, V-PAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot Into PREP
G3598 ὁδὸν väg, vid väg, resa [the] way N-ASF
G1484 ἐθνῶν hedning, folk, of the Gentiles N-GPN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0565 ἀπέλθητε gå, gå sin väg, gå iväg, shall go off, V-2AAS-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G4172 πόλιν stad any city N-ASF
G4541 Σαμαριτῶν Samarier, Samarit of [the] Samaritans N-GPM-LG
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1525 εἰσέλθητε· komma shall enter; V-2AAS-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.