Matteus 10:41

Den som tar emot en profet därför att det är en profet,
    han ska få en profets lön.
Den som tar emot en rättfärdig därför att det är en rättfärdig,
    han ska få en rättfärdig mans lön.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δεχόμενος   προφήτην   εἰς   ὄνομα   προφήτου   μισθὸν   προφήτου   λήμψεται,   καὶ   ὁ   δεχόμενος   δίκαιον   εἰς   ὄνομα   δικαίου   μισθὸν   δικαίου   λήμψεται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G1209 δεχόμενος tar emot receiving V-PNP-NSM
G4396 προφήτην profet a prophet N-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in [the] PREP
G3686 ὄνομα namn name N-ASN
G4396 προφήτου profet of a prophet, N-GSM
G3408 μισθὸν lön [the] reward N-ASM
G4396 προφήτου profet of a prophet N-GSM
G2983 λήμψεται, få, ta will receive; V-FDI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G1209 δεχόμενος tar emot receiving V-PNP-NSM
G1342 δίκαιον rättfärdig a righteous [man] A-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in [the] PREP
G3686 ὄνομα namn name N-ASN
G1342 δικαίου rättfärdig of a righteous [man], A-GSM
G3408 μισθὸν lön [the] reward N-ASM
G1342 δικαίου rättfärdig of a righteous [man] A-GSM
G2983 λήμψεται. få, ta will receive. V-FDI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.