Matteus 10:35

Jag har kommit för att ställa (dela i två delar, separera)
    en son mot sin far,
    en dotter mot sin mor,
    en brud (nygift sonhustru) mot sin svärmor.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἦλθον   γὰρ   διχάσαι   ἄνθρωπον   κατὰ   τοῦ   πατρὸς   αὐτοῦ   καὶ   θυγατέρα   κατὰ   τῆς   μητρὸς   αὐτῆς   καὶ   νύμφην   κατὰ   τῆς   πενθερᾶς   αὐτῆς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2064 ἦλθον komma, gå I came V-2AAI-1S
G1063 γὰρ för for CONJ
G1369 διχάσαι för att söndra to set at variance V-AAN
G0444 ἄνθρωπον människa A man N-ASM
G2596 κατὰ enligt, mot, i against PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3962 πατρὸς fader father N-GSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2364 θυγατέρα dotter a daughter N-ASF
G2596 κατὰ enligt, mot, i against PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3384 μητρὸς mor, mamma mother N-GSF
G0846 αὐτῆς honom, dem, henne, den, det of her, P-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3565 νύμφην brud, svärdotter a daughter-in-law N-ASF
G2596 κατὰ enligt, mot, i against PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3994 πενθερᾶς svärmor mother-in-law N-GSF
G0846 αὐτῆς· honom, dem, henne, den, det of her, P-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.