Matteus 10:34

Tro inte att jag har kommit för att sända (kasta ner) fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan ett svärd (mindre, kortare svärd som användes i närstrid).

[Den fred som Jesus ger är mellan Gud och människa, se Jes 9:6. Vi uppmanas att sträva efter fred med alla människor, se Heb 12:14, men alla vill inte det, se 2 Tim 3:12. Det är inte Guds vilja, eller han som orsakar splittring, men den är oundviklig. Det är en konflikt mellan ljus och mörker, mellan Guds barn och djävulens barn, och denna konflikt når även medlemmar i en och samma familj. När en människa blir frälst och lever i ljuset blir kontrasten till det tidigare livet, i mörkret, helt uppenbar. Tidigare vänner kan bli fiender när de upplever sig dömda, se Joh 3:16‑21.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Μὴ   νομίσητε   ὅτι   ἦλθον   βαλεῖν   εἰρήνην   ἐπὶ   τὴν   γῆν·   οὐκ   ἦλθον   βαλεῖν   εἰρήνην   ἀλλὰ   μάχαιραν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 Μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G3543 νομίσητε trodde, tro, anta may you think V-AAS-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2064 ἦλθον komma, gå I came V-2AAI-1S
G0906 βαλεῖν kasta, häller, högg, kasta ut to bring V-2AAN
G1515 εἰρήνην frid peace N-ASF
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1093 γῆν· jorden, land, marken, trakten earth; N-ASF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2064 ἦλθον komma, gå I came V-2AAI-1S
G0906 βαλεῖν kasta, häller, högg, kasta ut to bring V-2AAN
G1515 εἰρήνην frid peace, N-ASF
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3162 μάχαιραν. svärd a sword. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.