Matteus 10:33

Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag också förneka inför min Fader i himlen.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅστις   δ᾽   ἂν   ἀρνήσηταί   με   ἔμπροσθεν   τῶν   ἀνθρώπων,   ἀρνήσομαι   κἀγὼ   αὐτὸν   ἔμπροσθεν   τοῦ   πατρός   μου   τοῦ   ἐν   ἐν   οὐρανοῖς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3748 ὅστις som, vilken Whoever R-NSM
G1161 δ᾽ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G0720 ἀρνήσηταί förneka may deny V-ADS-3S
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G1715 ἔμπροσθεν inför before PREP
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G0444 ἀνθρώπων, människa men, N-GPM
G0720 ἀρνήσομαι förneka will deny V-FDI-1S
G2532+G1 κἀγὼ I also CONJ +P-1NS
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1715 ἔμπροσθεν inför before PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3962 πατρός fader Father N-GSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3588 τοῦ denna, denne who [is] T-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3772 οὐρανοῖς.¶ himmel heavens. N-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.