Matteus 10:32

[På samma sätt som Jesus i Bergspredikan visade att det bara finns två vägar: en smal och en bred, se Matt 7:13‑14, finns det endast två alternativ: bekänna eller inte bekänna Jesus. Resten av Jesu tal handlar om hur relationen med Jesus påverkar mänskliga relationer.]

Den som bekänner (erkänner, vill kännas vid) mig inför människorna, honom ska jag också bekänna (erkänna, kännas vid) inför min Fader som är i himlen [på domens dag, se Apg 10:42‑43; 17:31].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Πᾶς   οὖν   ὅστις   ὁμολογήσει   ἐν   ἐμοὶ   ἔμπροσθεν   τῶν   ἀνθρώπων,   ὁμολογήσω   κἀγὼ   ἐν   αὐτῷ   ἔμπροσθεν   τοῦ   πατρός   μου   τοῦ   ἐν   ἐν   οὐρανοῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 Πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Everyone A-NSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3748 ὅστις som, vilken who R-NSM
G3670 ὁμολογήσει bekänna, lova, prisa will confess V-FAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G1715 ἔμπροσθεν inför before PREP
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G0444 ἀνθρώπων, människa men, N-GPM
G3670 ὁμολογήσω bekänna, lova, prisa will confess V-FAI-1S
G2532+G1 κἀγὼ also I CONJ +P-1NS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det him P-DSM
G1715 ἔμπροσθεν inför before PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3962 πατρός fader Father N-GSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3588 τοῦ denna, denne who [is] T-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3772 οὐρανοῖς. himmel heavens. N-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.