Matteus 10:31

Frukta alltså inte, ni är mer värdefulla än många sparvar.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   οὖν   φοβεῖσθε·   πολλῶν   στρουθίων   διαφέρετε   ὑμεῖς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G5399 φοβεῖσθε· gör rädsla do fear V-PNM-2P
G4183 πολλῶν många, stor than many A-GPN
G4765 στρουθίων sparv sparrows N-GPN
G1308 διαφέρετε värda mycket mer, mer värd, bära, utbreda, sprida, skiljer sig från are worth more V-PAI-2P
G4771 ὑμεῖς.¶ du, ni, er you. P-2NP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.