Matteus 10:29

Säljs inte två små sparvar för en assarion? [Ett litet romerskt kopparmynt som var värt 1/16 av en denar, dvs. mindre än en halvtimmes lön. Ordet användes även bildligt för något mycket billigt och motsvarar vårt uttryck "en spottstyver".] Ändå faller inte en enda av dem till jorden utan er Fader [känner till eller godkänner det].

[Grundtexten utelämnar verbet här. Beroende på teologi fyller ofta översättarna i "utan att er Fader känner till att de faller till marken" eller "utan att det är hans vilja att de ska falla till marken". Ser man till sammanhanget känner Gud till den minsta transaktionen på marknaden, han har räknat huvudhåren på varje människa och då känner han också till när en sparv faller död ner. Döden fanns inte i skapelsen före syndafallet och är inte Guds vilja. Det kan vara farligt att använda denna vers som grund för en doktrin, vare sig för eller emot predestination, eftersom ordet "vilja" här inte finns i grundtexten.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐχὶ   δύο   στρουθία   ἀσσαρίου   πωλεῖται;   καὶ   ἓν   ἐξ   αὐτῶν   οὐ   πεσεῖται   ἐπὶ   τὴν   γῆν   ἄνευ   τοῦ   πατρὸς   ὑμῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3780 οὐχὶ inte, nej Not PRT-N
G1417 δύο två, båda two A-NPN-NUI
G4765 στρουθία sparv sparrows N-NPN
G0787 ἀσσαρίου kopparmynt for an assarion N-GSN
G4453 πωλεῖται; är såld? are sold? V-PPI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1520 ἓν en one A-NSN
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4098 πεσεῖται falla will fall V-FDI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1093 γῆν jorden, land, marken, trakten ground, N-ASF
G0427 ἄνευ utan apart from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3962 πατρὸς fader Father N-GSM
G4771 ὑμῶν. du, ni, er of you? P-2GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.