Matteus 10:27

Det jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset, och det jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃ   λέγω   ὑμῖν   ἐν   τῇ   σκοτίᾳ   εἴπατε   ἐν   τῷ   φωτί,   καὶ   ὃ   εἰς   τὸ   οὖς   ἀκούετε   κηρύξατε   ἐπὶ   τῶν   δωμάτων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 vem What R-ASN
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I tell V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4653 σκοτίᾳ mörker darkness, N-DSF
G2036 εἴπατε säga, tala, bud do speak V-2AAM-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G5457 φωτί, ljus light; N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3739 vem what R-ASN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3775 οὖς öra ear N-ASN
G0191 ἀκούετε höra, lyssna you hear, V-PAI-2P
G2784 κηρύξατε predika, ropa ut, berätta do proclaim V-AAM-2P
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G1430 δωμάτων. tak housetops! N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.