Matteus 10:25

Det är helt naturligt att lärjungen möter samma öde som sin lärare, och tjänaren samma som sin herre. Om man har kallat husets Herre för Beelsebul [djävulen, kanske syftar det på hebreiskans "Baal Sebub" som betyder "flugornas herre", se 2 Kung 1:2], hur mycket mer ska man då inte kalla hans tjänare så.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀρκετὸν   τῷ   μαθητῇ   ἵνα   γένηται   ὡς   ὁ   διδάσκαλος   αὐτοῦ   καὶ   ὁ   δοῦλος   ὡς   ὁ   κύριος   αὐτοῦ.   εἰ   τὸν   οἰκοδεσπότην   Βεελζεβοὺλ   ἐπεκάλεσαν,   πόσῳ   μᾶλλον   τοὺς   οἰκιακοὺς   αὐτοῦ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0713 ἀρκετὸν länge nog, är nog, [It is] sufficient A-NSN
G3588 τῷ denna, denne for the T-DSM
G3101 μαθητῇ lärjunge disciple N-DSM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1096 γένηται vara, ske, bli, bli gjort, komma he may become V-2ADS-3S
G5613 ὡς som as CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G1320 διδάσκαλος mästare, lärare teacher N-NSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G1401 δοῦλος tjänare servant N-NSM
G5613 ὡς som as CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre master N-NSM
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3617 οἰκοδεσπότην husbonde, husets herre master of the house N-ASM
G0954 Βεελζεβοὺλ Beelsebul Beelzebul N-ASM-T
G1941 ἐπεκάλεσαν, åkalla, även kallad, vädja till, vädja they called on, V-AAI-3P
G4214 πόσῳ hur mycket, hur stort how much Q-DSN
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället more ADV
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G3615 οἰκιακοὺς husfolk house members N-APM
G0846 αὐτοῦ; honom, dem, henne, den, det of him! P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.