Matteus 10:24

En lärjunge står inte över läraren [är inte förmer än sin mästare] och en tjänare står inte över (är inte förmer än) sin herre.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὐκ   ἔστιν   μαθητὴς   ὑπὲρ   τὸν   διδάσκαλον   οὐδὲ   δοῦλος   ὑπὲρ   τὸν   κύριον   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 Οὐκ inte Not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G3101 μαθητὴς lärjunge a disciple N-NSM
G5228 ὑπὲρ för above PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G1320 διδάσκαλον mästare, lärare teacher, N-ASM
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G1401 δοῦλος tjänare a servant N-NSM
G5228 ὑπὲρ för above PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2962 κύριον Herren, herre master N-ASM
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.