Matteus 10:20

och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande som talar genom er.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γὰρ   ὑμεῖς   ἐστε   οἱ   λαλοῦντες   ἀλλὰ   τὸ   πνεῦμα   τοῦ   πατρὸς   ὑμῶν   τὸ   λαλοῦν   ἐν   ὑμῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G1510 ἐστε är are V-PAI-2P
G3588 οἱ denna, denne [the] ones T-NPM
G2980 λαλοῦντες tala, speaking, V-PAP-NPM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-NSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3962 πατρὸς fader Father N-GSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3588 τὸ denna, denne who T-NSN
G2980 λαλοῦν talar is speaking V-PAP-NSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom through PREP
G4771 ὑμῖν.¶ du, ni, er you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.