Matteus 10:18

Ni ska föras inför ståthållare och kungar på grund av mig, vilket resulterar i att ni får vittna [berätta om mig] för (inför) dem och hedningarna.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐπὶ   ἡγεμόνας   δὲ   καὶ   βασιλεῖς   ἀχθήσεσθε   ἕνεκεν   ἐμοῦ   εἰς   μαρτύριον   αὐτοῖς   καὶ   τοῖς   ἔθνεσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till before PREP
G2232 ἡγεμόνας landshövding governors N-APM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även also, CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0935 βασιλεῖς Kung, judarnas kung, Israels kung kings N-APM
G0071 ἀχθήσεσθε föra, leda, gå, för fram you will be brought, V-FPI-2P
G1752 ἕνεκεν skull, av en orsak on account of PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina Me, S-1SGSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3142 μαρτύριον vittnesbörd a testimony N-ASN
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPN
G1484 ἔθνεσιν. hedning, folk, Gentiles. N-DPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.