Matteus 10:17

Var ständigt på er vakt för människorna, de ska dra er inför domstolar, och i sina synagogor ska de prygla (piska, slå) er.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Προσέχετε   δὲ   ἀπὸ   τῶν   ἀνθρώπων·   παραδώσουσιν   γὰρ   ὑμᾶς   εἰς   συνέδρια   καὶ   ἐν   ταῖς   συναγωγαῖς   αὐτῶν   μαστιγώσουσιν   ὑμᾶς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4337 Προσέχετε vara på vakt do beware V-PAM-2P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, of PREP
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G0444 ἀνθρώπων· människa men; N-GPM
G3860 παραδώσουσιν överlämna they will deliver V-FAI-3P
G1063 γὰρ för for CONJ
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G4892 συνέδρια Stora rådet courts, N-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G4864 συναγωγαῖς synagoga, församling synagogues N-DPF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G3146 μαστιγώσουσιν gissla, piska they will flog V-FAI-3P
G4771 ὑμᾶς· du, ni, er you; P-2AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.